• Cơ khí & công trình

    tạo mẫu theo mạng

    Giải thích EN: The process of developing a procedure to simulate the behavior of a network. Giải thích VN: Một quy trình phát triển một bước nhằm tái tạo các động thái của một hệ thống mạng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X