• Kỹ thuật chung

  nút mạng

  Giải thích VN: Nút mạng là những điểm cuối và các điểm nối của liên kết mạng. Ví dụ, điểm giao nhau và các ngã ba trong mạng lưới đường giao thông; điểm hợp dòng của các dòng chảy trong mạng thủy hệ; hoặc điểm chuyển mạch trong mạng lưới điện. Trong ARC/INFO, nút mạng có các dạng: stops, centers, and turns. Nút mạng được biểu diễn dạng nút với các thuộc tính được lưu trong NAT (bảng thuộc tính nút).

  Boundary Network Node (SNA) (BNN)
  Nút mạng đường biên (SNA)
  composite network node
  nút mạng hỗn hợp
  Composite Network Node (CNN)
  nút mạng hỗn hợp
  intermediate network node
  nút mạng trung gian
  network node control point (NNCP)
  điểm điều khiển nút mạng
  Network Node Manager (NNM)
  bộ quản lý nút mạng
  network node server
  bộ phục vụ nút mạng
  network-node domain
  miền nút mạng
  NNCP (networknode control point)
  điểm điều khiển nút mạng
  Private Network Node Interface (ATM) (PNNI)
  giao diện nút mạng riêng
  SWINN (switchedintermediate network node)
  nút mạng trung gian chuyển mạch
  switched intermediate network node (SWINN)
  nút mạng trung gian chuyển mạch

  Xây dựng

  nút mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X