• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không tiêu chuẩn, phi chuẩn

  Kỹ thuật chung

  không chuẩn
  non standard character set
  bộ ký tự không chuẩn
  non standard character set
  tập ký tự không chuẩn
  non standard format file
  tập tin có dạng thức không chuẩn
  non standard labeled tape
  băng có nhãn không chuẩn
  non standard labels
  nhãn không chuẩn
  non standard size paper
  giấy có kích thước không chuẩn

  Kinh tế

  phi định chuẩn

  Xây dựng

  không tiêu chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X