• (đổi hướng từ Labels)
  BrE & NAmE /'leɪbl/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhãn, nhãn hiệu
  Danh hiệu; chiêu bài
  under the label of freedom and democracy
  dưới chiêu bài tự do và dân chủ
  (pháp lý) phân bổ chính (của một văn kiện)
  (kiến trúc) mái hắt

  Ngoại động từ

  Dán nhãn, ghi nhãn
  to label hand-luggage
  dán nhãn lên hành lý xách tay
  (nghĩa bóng) liệt vào loại, gán cho là
  any opponent is labelled a "communist" by the reactionary government
  mọi phần tử chống đối đều bị chính phủ phản động gán cho là "cộng sản"

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhãn // ký hiệu; đánh dấu

  Xây dựng

  mái hắt

  Cơ - Điện tử

  label

  Nhãn, dấu, nhãn hiệu

  Điện

  thẻ hàn

  Kỹ thuật chung

  bản ghi nhãn
  ký hiệu
  dán nhãn
  label gummer
  máy dán nhãn
  đánh dấu
  marking label
  nhãn đánh dấu
  dấu
  đoạn đầu
  nhãn

  Giải thích VN: Trong chương trình bảng tính, đây là một dòng văn bản được đặt vào trong một ô. Trong các tệp bó DOS, đây là một chuỗi các ký tự đứng sau dấu phẩy dùng để xác định đích đến của lệnh GOTO.

  address label
  nhãn địa chỉ
  address label
  nhãn hiệu địa chỉ
  attribute label
  nhãn thuộc tính
  axis label
  nhãn trục
  back label
  nhãn sau
  band label
  băng nhãn
  band label
  dải nhãn
  bar code label printer
  máy in nhãn mã vạch
  beginning-of-file label
  nhãn bắt đầu file
  beginning-of-file label
  nhãn bắt đầu tệp
  beginning-of-file label
  nhãn đầu tệp
  beginning-of-tape label
  nhãn đầu băng từ
  beginning-of-volume label
  nhãn đầu ổ đĩa
  beginning-of-volume label
  nhãn khởi đầu khối
  beginning-or file label
  nhãn đầu tập tin
  book label
  nhân sách
  cartridge label
  nhãn hộp
  cartridge label
  nhãn hộp băng từ
  CASE label
  Nhãn CASE
  caustic label
  nhãn cảnh báo
  circuit number (withinlabel)
  số mạch (bên trong nhãn)
  column label
  nhãn cột
  current security label
  nhãn an toàn hiện hành
  current security label
  nhãn an toàn hiện thời
  data label
  nhãn dữ liệu
  data set label (DSL)
  nhãn tập dữ liệu
  dataset label
  nhãn tập dữ liệu
  default label
  nhãn mặc định
  DSL (dataset label)
  nhãn tập dữ liệu
  easy-peel-off self-adhesive label
  nhãn tự dính dễ bóc
  embossed label
  nhãn dập nổi
  end of label
  kết thúc nhãn
  end-of-file label
  nhãn kết thúc file
  end-of-file label
  nhãn kết thúc tập tin
  end-of-file label
  nhãn kết thúc tệp
  end-of-tape label
  nhãn cuối băng
  end-of-tape label
  nhãn kết thúc băng
  end-of-volume label
  nhãn cuối ổ đĩa
  end-or-volume label
  nhãn cuối khối
  ending label
  nhãn kết thúc tập tin
  ending tape label
  nhãn kết thúc băng
  exterior label
  nhãn ngoài
  external label
  nhãn ngoài
  field label
  nhãn trường
  file label
  nhãn file
  file label
  nhãn tệp
  foil label
  tấm nhãn
  future label
  nhãn tương lai
  gummed label
  nhãn phết keo
  header label
  nhãn bắt đầu file
  header label
  nhãn bắt đầu tệp
  header label
  nhãn đầu
  header label
  nhãn đầu tệp
  header label
  nhãn tập
  header label
  nhãn tiêu đề
  heat seal label
  nhãn dán bằng nhiệt
  heat seal label
  nhãn kích hoạt bằng nhiệt
  heat transfer label
  nhãn truyền nhiệt
  heat-activated label
  nhãn dán bằng nhiệt
  heat-activated label
  nhãn kích hoạt bằng nhiệt
  hot-transfer label
  nhãn in chuyển nóng
  interior label
  nhãn trong
  internal label
  nhãn trong
  label alignment
  căn chỉnh nhãn
  label alignment
  sự căng thẳng hàng nhãn
  label area
  vùng nhãn
  label block
  khối nhãn
  label checking
  sự kiểm tra nhãn
  label checking routine
  đoạn chương trình kiểm tra nhãn
  label checking routine
  thủ tục kiểm tra nhãn
  label constant
  hằng nhãn
  label data type
  kiểu dữ liệu nhãn
  label dispense
  sự cấp nhãn
  label dispense
  sự phân phát nhãn
  Label Distribution Protocol (LDP)
  giao thức phân bố nhãn (địa chỉ)
  label film
  máy mã hóa nhãn
  label for express mail
  nhãn hiệu cho thư gởi gấp
  label for express mail
  nhãn hiệu cho thư gửi gấp
  label format record
  bản ghi dạng thức nhãn
  Label Forwarding Information Base (LFIB)
  cơ sở thông tin chuyển tiếp nhãn
  label gummer
  máy dán nhãn
  label handling routine
  đoạn chương trình xử lý nhãn
  label handling routine
  thủ tục xử lý nhãn
  label identifier
  thiết bị nhận dạng nhãn
  label identifier
  từ định danh nhãn
  label information area
  vùng thông tin nhãn
  label length
  độ dài nhãn hiệu
  label mode
  kiểu nhãn
  label mode
  phương thức nhãn
  label number
  số nhãn
  label plate
  tấm nhãn hiệu
  label point
  điểm nhãn
  label prefix
  tiền tố nhãn
  label printer
  máy in nhãn
  label processing routine
  đoạn chương trình xử lý nhãn
  label processing routine
  thủ tục xử lý nhãn
  label record
  bản ghi nhãn
  label set
  tập nhãn
  Label Switch Controller (LSC)
  bộ điều khiển chuyển mạch nhãn
  Label Switch Paths (LSN)
  các đường truyền chuyển mạch nhãn
  Label Switched Routers (LSR)
  các bộ định tuyến chuyển mạch nhãn
  label variable
  biến (số) nhãn
  label-coding machine
  máy mã hóa nhãn
  label-directed branching
  sự rẽ nhánh theo nhãn
  label-overprinting machine
  máy in đè nhãn
  label-overprinting machine
  máy in nhãn
  leader label
  nhãn dẫn đầu
  line label
  nhãn đường
  magnetic tape label
  nhãn băng từ
  mailing label
  nhãn thư tín
  mailing label
  nhãn thư từ
  marking label
  nhãn đánh dấu
  Multi-Protocol Label Switching (MPLS)
  chuyển mạch nhãn đa giao thức
  n-bit length label
  nhãn có chiều dài n bit
  national label
  nhãn hiệu quốc gia
  node label
  nhãn của nút
  orientated polypropylene label
  nhãn polypropylen có định hướng
  output header label
  nhãn đầu băng xuất
  output label
  nhãn đầu ra
  polystyrene in ejection in-mould label
  nhãn phun polystyren
  printed label
  nhãn đã in
  programme label
  nhãn chương trình
  quality label
  nhãn chất lượng
  red label goods
  sản phẩm có nhãn đỏ (có thể cháy ở nhiệt độ 100C)
  repeating label
  nhãn lặp
  resource label
  nhãn nguồn
  return label
  nhãn gửi trở về
  roll label printing
  sự in nhãn bằng trục in
  row label
  nhãn hàng
  safety compliance certification (SCC) label
  nhãn chứng nhận an toàn (dán ở dưới kính bên trái)
  sector label
  nhãn cung từ
  sector label
  nhãn sector
  security label
  nhân an toàn
  security label
  nhãn an toàn
  select the column label
  chọn nhãn cột
  select the row label
  chọn nhãn hàng
  self-adhesive label
  nhãn tự dính
  sensitivity label
  nhãn nhạy
  sewn-in label
  nhãn đính vào
  signal label
  nhãn tín hiệu
  standard label
  nhãn chuẩn
  statement label
  nhãn câu lệnh
  statement label
  nhãn lệnh
  system label
  nhãn hệ thống
  tape label
  nhãn băng
  trailer label
  nhãn cuối
  trailer label
  nhãn cuối tập tin
  trailer label
  nhãn kết thúc file
  trailer label
  nhãn kết thúc tệp
  usage label
  nhãn chỉ dẫn sử dụng
  user label
  nhãn của người sử dụng
  user label
  nhãn người dùng
  vector label
  nhãn véctơ
  vitreous enamel label
  nhãn men thủy tinh
  volume (header) label
  nhãn đầu ổ đĩa
  volume label
  nhãn đầu
  volume label
  nhãn đĩa
  volume label
  nhãn tập
  volume label
  nhãn tiêu đề
  warning label
  nhãn cảnh báo
  wet glue label
  nhãn gắn keo ướt
  wraparound label
  nhãn quấn quanh
  wraparound label
  nhãn vòng tròn
  write protection label
  nhãn bảo vệ ghi
  write protection label
  nhãn chống ghi
  write-protect label
  nhãn bảo vệ chống ghi
  write-protection label
  nhãn bảo vệ ghi
  nhận dạng
  label identifier
  thiết bị nhận dạng nhãn
  nhãn hàng
  select the row label
  chọn nhãn hàng
  nhãn hiệu
  address label
  nhãn hiệu địa chỉ
  label for express mail
  nhãn hiệu cho thư gởi gấp
  label for express mail
  nhãn hiệu cho thư gửi gấp
  label length
  độ dài nhãn hiệu
  label plate
  tấm nhãn hiệu
  national label
  nhãn hiệu quốc gia
  nhãn ngoài
  nhãn treo
  làm nhãn
  ghi nhãn
  label record
  bản ghi nhãn
  mái hắt

  Kinh tế

  dán nhãn
  label paste
  hồ dán nhãn
  dán tem
  nhãn
  address label
  nhãn địa chỉ
  airmail label
  nhãn không bưu
  approved label
  nhãn được duyệt
  brand label
  nhãn hiệu hàng
  controlled label
  nhãn hiệu của nhà phân phối
  dangerous label
  nhãn hàng nguy hiểm
  electronic label
  nhãn hàng có phát tiếng hát
  electronic label
  nhãn hàng có phát tiếng hát (hoặc tiếng nhạc)
  franchise label
  nhãn được nhượng đặc quyền
  gummed label
  nhãn dính có phết keo
  informative label
  nhãn hàng (có tính) thông tin
  label clause
  dán nhãn
  label clause
  điều khoản về nhãn hàng
  label clause
  nhãn hàng
  label clause
  nhãn hiệu
  label clause
  tấm nhãn
  label holder
  giá đỡ nhăn
  label paste
  hồ dán nhãn
  label removal compartment
  phòng bóc nhãn
  off-label store
  cửa hàng bán hàng không nhãn
  origin of goods label
  nguồn gốc nhãn hàng
  price label
  nhãn giá
  red label
  nhãn đỏ (vật dễ cháy)
  self-adhesive label
  nhãn có keo dính sẵn, tự dính
  sticky label
  nhãn có keo dính
  strap label
  nhãn dán
  tea label paper
  giấy gói chè (lớp ngoài có nhãn)
  tie-on label
  nhãn có lỗ để xâu dây
  trade label
  nhãn hàng sản xuất
  union label
  nhãn công đoàn
  wrap-around label
  nhãn dán kín thân chai
  wrap-around label
  nhãn dán kín thân hộp
  nhãn hàng
  dangerous label
  nhãn hàng nguy hiểm
  electronic label
  nhãn hàng có phát tiếng hát
  electronic label
  nhãn hàng có phát tiếng hát (hoặc tiếng nhạc)
  informative label
  nhãn hàng (có tính) thông tin
  label clause
  điều khoản về nhãn hàng
  origin of goods label
  nguồn gốc nhãn hàng
  trade label
  nhãn hàng sản xuất
  nhãn hiệu
  brand label
  nhãn hiệu hàng
  controlled label
  nhãn hiệu của nhà phân phối
  tấm nhãn
  tem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X