• /nɔs´tældʒik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Nhớ nhà, nhớ quê hương, bồi hồi
  Luyến tiếc quá khứ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X