• /´slɔpi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ướt át, lõng bõng, đầy nước, có nhiều vũng nước (đường sá)
  Loãng, quá lỏng
  Không có hệ thống; tuỳ tiện, luộm thuộm, không đến nơi đến chốn (trong cách làm việc)
  Cẩu thả, nhếch nhác, lôi thôi, bẩn thỉu, luộm thuộm (trong cách ăn mặc)
  (thông tục) ủy mị, sướt mướt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  clean , neat , orderly , tidy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X