• /naun/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) danh từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  danh từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X