• /'ɔbligeit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bắt buộc, ép buộc
  He felt obligated to help
  Nó cảm thấy bị bắt buộc phải giúp đỡ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bắt buộc
  ép buộc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  let off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X