• /,ɔkju'peiʃənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nghề nghiệp
  occupational disease
  bệnh nghề nghiệp
  occupational hazard
  nguy cơ nghề nghiệp
  occupational therapy
  phép điều trị bằng lao động
  occupational therapist
  chuyên gia điều trị


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X