• /´ɔf¸pi:k/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngoài cao điểm (điện, vé, giá cả..)
  off-peak electricity
  điện không phải vào giờ cao điểm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngoài cao điểm
  off-peak hour
  giờ ngoài cao điểm
  off-peak price
  giá (điện) ngoài cao điểm
  off-peak tariff
  biểu giá ngoài cao điểm
  ngoài giờ cao điểm

  Kinh tế

  ngoài cao điểm
  ngoài thời gian cao điểm
  vắng
  off-peak day
  ngày vắng khách
  off-peak hours
  giờ vắng khách
  off-peak ticket
  vé giảm giá có giá trị trong những giờ vắng khách
  off-peak time
  thời gian vắng khách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X