• /'tikit/

  Thông dụng

  Danh từ

  through ticket
  vé suốt
  return ticket
  vé khứ hồi
  Giấy (giấy phép, giấy mời...)
  free ticket
  giấy mời; giấy ưu tiên ra vào
  Bông, phiếu
  ticket for soup
  phiếu cháo
  Nhãn ghi giá; nhãn ghi đặc điểm (hàng hoá...)
  Thẻ, biển
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) danh sách ứng cử
  the Democratic ticket
  danh sách ứng cử của đảng Dân chủ
  (thông tục) ( the ticket) cái đúng điệu
  That's the ticket
  Đúng điệu; đúng lắm; vừa nhịp
  to get one's ticket
  được giải ngũ

  Ngoại động từ

  Dán nhãn, viết nhãn (ghi giá, ghi đặc điểm... hàng hoá)
  Phát vé, phát phiếu

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vé, giấy mời, phiếu, thẻ, nhãn hàng, (v) dán nhãn, viết nhãn, phát phiếu

  Xây dựng

  Kỹ thuật chung

  nhãn
  railroad ticket
  nhãn đường sắt
  railway ticket
  nhãn đường sắt
  station ticket collector
  nhân viên soát vé tại ga
  Ticket granting Service (TGS)
  dịch vụ chấp nhận thẻ
  ticket list
  danh sách nhãn
  phiếu
  blank ticket
  phiếu trống
  ticket punch
  kìm bấm phiếu hay vé

  Kinh tế

  dán nhãn
  nhãn (ghi tên hàng, quy cách, giá cả...)
  nhãn hiệu
  phiếu
  cash ticket
  phiếu bán tiền mặt
  complementary ticket
  phiếu tặng
  debit ticket
  phiếu báo bên nợ
  excess baggage ticket
  phiếu hành lý đôi cân
  exchange ticket
  phiếu đổi tặng phẩm
  floor ticket
  phiếu tại sàn
  job ticket
  phiếu công việc
  name ticket
  phiếu định danh
  order ticket
  phiếu lệnh
  pawn ticket
  phiếu cầm đồ
  prize ticket
  phiếu đánh giá
  ticket file
  sổ hạn kỳ thương phiếu
  work ticket
  phiếu công tác
  work ticket
  phiếu công tác, phiếu tác nghiệp
  work ticket
  phiếu làm việc
  vé (tàu hỏa, xe buýt, ca kịch..)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X