• Hóa học & vật liệu

    chất hậu thuẫn

    Giải thích EN: A process that is separate from a production facility, but is used to support the facility. Giải thích VN: Phương pháp tách chất từ một điều kiện phản ứng song chất đó lại được tận dụng để hỗ trợ cho phản ứng đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X