• Xây dựng

  đường offset

  Kỹ thuật chung

  đường phụ

  Giải thích EN: A line established parallel to and not far from a main survey line. Giải thích VN: Một đường được đặt song song và không xa đường khảo sát.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X