• /is´tæbliʃt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã thành lập, đã thiết lập
  Đã được đặt (vào một địa vị)
  Đã xác minh (sự kiện...)
  Đã được đưa vào (thói quen, sự tín ngưỡng...)
  Đã chính thức hoá (nhà thờ)
  Đã định, đã chắc, được củng cố; đã thích nghi
  Có uy tín

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được tạo sẵn

  Kỹ thuật chung

  đã có sẵn

  Kinh tế

  có căn cơ ổn định
  có tiếng
  thiết lập
  vững chắc
  xác định
  established act
  sự kiện đã xác định
  established data
  số liệu xác định
  established fact
  sự kiện đã xác định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X