• Cơ khí & công trình

  rãnh dẫn dầu
  rãnh dầu

  Giải thích EN: One of the grooves in a bearing that collects and distributes oil. Giải thích VN: Một trong các rãnh trên ổ bi dùng để thu và phân phối dầu.

  Xây dựng

  rãnh bôi dầu mỡ

  Kỹ thuật chung

  rãnh tra dầu

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Rãnh dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X