• Hóa học & vật liệu

  sơn dầu

  Giải thích EN: A commercial paint in which the base is an oil. Giải thích VN: Sơn thương phẩm với thành phần cơ bản là dầu.

  Xây dựng

  sơn dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X