• /´ouldən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (văn học) xưa, ngày xưa, thuở xưa
  in olden day
  ngày xửa ngày xưa

  Ngoại động từ

  Làm cho già, làm cho yếu
  time is olden my grandmother
  thời gian làm cho bà tôi già đi nhiều

  Nội động từ

  Già đi, yếu đi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X