• /ɔm´nivərəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (động vật học) ăn tạp
  the omnivorous pigs
  nhhững con lợn ăn tạp
  (nghĩa bóng) đọc, xem linh tinh
  an omnivorous reader
  người đọc linh tinh đủ loại sách

  Chuyên ngành

  Y học

  ăn tạp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X