• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác organisedỵ

  Tính từ

  Có trật tự, ngăn nắp, hữu hiệu
  a well-organized office
  một văn phòng rất ngăn nắp
  Được sắp xếp, chuẩn bị
  organized crime
  phạm tội có tổ chức
  Có chân trong nghiệp đoàn (về công nhân)
  organized labour
  lao động được tổ chức thành nghiệp đoàn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X