• /ˈstændə(r)daiz/

  Toán & tin

  đã chuẩn hóa
  đã tiêu chuẩn hóa
  được tiêu chuẩn hóa

  Kỹ thuật chung

  chuẩn
  Directory Information Standardized Protocol (DISP)
  giao thức tiêu chuẩn hóa của thông tin thư mục
  International Standardized Profile (ISP)
  khái quát tiêu chuẩn hóa quốc tế
  Special Group on international standardized profiles (SGISP)
  Nhóm đặc biệt về các Profile tiêu chuẩn hóa quốc tế
  standardized bandwidth of emission
  băng phát tiêu chuẩn hóa
  standardized building
  nhà tiêu chuẩn
  standardized impact sound
  âm thanh va đập chuẩn hóa
  standardized level difference
  cách âm tiêu chuẩn hóa
  standardized level difference
  độ chênh mức chuẩn hóa
  standardized level difference
  hiệu mức tiêu chuẩn hóa
  standardized product
  sản phẩm theo tiêu chuẩn
  standardized ring chamber diaphragm
  điapham buồng tròn chuẩn hóa
  standardized test solution
  dung dịch thử tiêu chuẩn hóa
  standardized threshold hearing
  ngưỡng thính giác chuẩn hóa

  Xây dựng

  đã được tiêu chuẩn hoá, đã được chuẩn hoá, đã được định mức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X