• /´ɔ:gə¸naizə/

  Thông dụng

  Cách viết khác organiserỵ

  Danh từ

  Người tổ chức
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người tổ chức nghiệp đoàn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tổ chức viên
  command organizer
  tổ chức viên lệnh

  Kỹ thuật chung

  người tổ chức

  Kinh tế

  người sáng lập
  người tổ chức
  personal organizer
  người tổ chức riêng
  tour organizer
  người tổ chức/biện liệu du lịch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X