• /prəˈmoʊtər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tổ chức, người tài trợ (cuộc thi đấu thể thao..); người ủng hộ (cái gì)
  a boxing promoter
  người bảo trợ cuộc đấu quyền Anh
  Người sáng lập, người tham gia sáng lập (một công ty buôn bán); người đề xướng, người khởi xướng (một kế hoạch...)
  (hoá học) chất hoạt hoá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất tăng xúc tác
  chất trợ xúc tác
  chất xúc tiến
  flotation promoter
  chất xúc tiến tuyển nổi
  ignition promoter
  chất xúc tiến cháy

  Ô tô

  chất hoạt hóa (hóa học) trong bộ xúc tác

  Kỹ thuật chung

  chủ nhiệm công trình

  Kinh tế

  chất hoạt hóa
  chất kích thích
  người cổ động
  người khởi phát
  người phát động
  người sáng lập
  company promoter
  người sáng lập công ty

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X