• /tuə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc đi du lịch, chuyến đi du lịch
  a tour round the world
  cuộc đi vòng quanh thế giới
  Cuộc đi dạo, cuộc đi thăm ngắn tới một địa điểm, qua một địa điểm
  to go for a tour round the town
  đi dạo chơi thăm thành phố
  Cuộc kinh lý
  tour of inspection
  cuộc đi kinh lý kiểm tra
  theatrical tour
  cuộc đi biểu diễn ở nhiều nơi
  Thời gian thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài
  Cuộc đi ngoại giao
  Cuộc thao diễn quân sự

  Nội động từ

  ( + in something) đi du lịch
  on tour
  đang đi lưu diễn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuyến đi

  Giải thích VN: Là một tuyến đường có trở kháng tối thiểu, bắt đầu từ một điểm gốc, đi qua một số điểm dừng và quay trở lại điểm gốc, mỗi điểm dừng chỉ đi qua một lần. Đây là cách giải cho bài toán "người bán hàng rong". ARC/INFO cung cấp cách giải "heuristic" (cách tiếp cận vấn đề mang tính kinh nghiệm) để giải bài toán "người bán hàng rong" bằng cách thống kê các điểm dừng sau đó tìm đường đi có chi phí thấp nhất đi qua các điểm dừng đó.

  Kỹ thuật chung

  ca làm việc
  chuyến du lịch

  Kinh tế

  chuyến đi
  chuyến đi du lịch
  cuộc (đi) tham quan
  cuộc đi
  walking tour
  cuộc đi chơi bộ
  cuộc đi du lịch
  cuộc/chuyến du lịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X