• Xây dựng

  bản trực giao
  bản trực hướng
  thanh thẳng đứng

  Giải thích EN: A structural plate that has characteristics in one direction different from those in the other. Giải thích VN: Thanh ngang xây dựng có tính chất ở một hướng khác tính chất các hướng còn lại.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X