• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Điện tử & viễn thông

  ngoài dải
  out-of-band filtering
  sự lọc ngoài dải tần
  out-of-band interference
  giao thoa ngoài dải
  out-of-band noise-OBN
  tiếng ồn ngoài dải băng
  out-of-band power
  công suất ngoài dải băng
  out-of-band radiation
  bức xạ ngoại dải băng
  out-of-band spectrum of an emission
  phổ ngoài dải băng phát xạ
  out-of-band thermal noise
  tiếng ồn ngoài dải
  roll-off characteristics of out-of band emission
  sự làm giảm bức xạ ngoài dải băng
  ngoài dải băng
  out-of-band noise-OBN
  tiếng ồn ngoài dải băng
  out-of-band power
  công suất ngoài dải băng
  out-of-band radiation
  bức xạ ngoại dải băng
  out-of-band spectrum of an emission
  phổ ngoài dải băng phát xạ
  roll-off characteristics of out-of band emission
  sự làm giảm bức xạ ngoài dải băng
  thuộc ngoài băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X