• /´spektrəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .spectra, spectrums

  Hình ảnh
  (vật lý) phổ, quang phổ
  solar spectrum
  quang phổ mặt trời
  prismatic spectrum
  quang phổ lăng kính
  Loạt những dải âm thanh tương tự quang phổ
  Một dãy đầy đủ, một chuỗi rộng
  covering the whole spectrum of ability
  bao quát toàn bộ phạm vi năng lực
  Sự phân bố theo độ lớn, sự phân bố theo tính chất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phổ, hàm phổ, mật độ phổ; đồ thị của hàm phổ
  spectrum of a function
  phổ của một hàm
  spectrum of a transformation
  phổ của một phép biến đổi
  absorption spectrum
  phổ hút thu
  continuous spectrum
  (giải tích ) phổ liên tục
  direct spectrum
  (đại số ) phổ thẳng
  energy spectrum
  phổ năng lượng
  hereditary spectrum
  (giải tích ) phỉi di truyền
  integrated spectrum
  (điều khiển học ) hàm phổ, đồ thị hàm phổ
  inverse spectrum
  phổ ngược
  line spectrum
  (vật lý ) phổ vạch
  mixed spectrum
  phổ hỗn tạp
  power spectrum
  phổ năng lượng
  point spectrum
  phổ điểm, phổ rời rạc
  residual spectrum
  phổ dư
  simple spectrum
  phổ đơn


  Xây dựng

  quang phổ

  Cơ - Điện tử

  Quang phổ, phổ

  Vật lý

  phổ, quang phổ

  Kỹ thuật chung

  hàm phổ
  mật độ phổ
  phổ

  Giải thích VN: Hình vẽ đặc trưng cho sự tổng hợp của nhiều thành phần của một màu sắc, một âm thanh gồm nhiều vạch xếp thứ tự từ thấp đến cao, bề cap của vạch đặc trưng cho biểu đồ các thành phần.

  quang phổ
  absorption spectrum
  quang phổ hấp thụ
  channel spectrum
  quang phổ vằn
  color spectrum
  độ nhạy quang phổ
  continuous spectrum
  quang phổ liên tục
  electronic spectrum
  quang phổ điện tử
  first-order spectrum
  quang phổ bậc nhất
  high-order spectrum
  quang phổ bậc cao
  line of spectrum
  vạch quang phổ
  line spectrum
  quang phổ vạch
  mass spectrum
  quang phổ khối
  molecular spectrum
  quang phổ phân tử
  schedule for monitoring spectrum occupancy
  lịch biểu kiểm soát độ cư trú (quang) phổ
  selenium spectrum
  quang phổ tế bào xelen
  solar spectrum
  quang phổ mặt trời
  spectrum display
  sự phô trưng quang phổ
  spectrum line
  vạch (quang) phổ
  step spectrum
  quang phổ bậc
  tap-gain spectrum
  quang phổ tăng tích
  visible light spectrum
  quang phổ khả kiến
  X-ray spectrum
  quang phổ tia X

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X