• /´autidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự ngừng chạy (máy; vì thiếu điện, thiếu chất đốt)
  Thời kỳ thiếu điện, thời kỳ thiếu chất đốt...
  Số lượng hàng mất, số lượng hàng thiếu (trong một chuyến hàng)
  (hàng không) số lượng chất đốt, tiêu dùng (ở trong bầu xăng, trong một cuộc bay)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự ngừng chảy

  Điện lạnh

  sự cố lưới điện

  Điện

  sự mất điện

  Điện lạnh

  sự mất điện lưới

  Điện tử & viễn thông

  sự ngừng chạy

  Kỹ thuật chung

  ngừng cấp
  ngừng sản xuất
  lỗ xả
  sự cắt điện
  forced outage
  sự cắt điện cưỡng bức
  planned (power) outage
  sự cắt điện theo lịch
  planned outage
  sự cắt (điện) theo chương trình [theo lịch]
  unplanned (power) outage
  sự cắt điện đột xuất
  unplanned (power) outage
  sự cắt điện ngoài dự tính
  sự hỏng hóc
  sự ngưng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X