• /'breikdaun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hỏng máy (ô tô, xe lửa)
  Sự sút sức, sự suy nhược
  nervous breakdown
  sự suy nhược thần kinh
  Sự tan vỡ, sự suy sụp, sự thất bại
  the breakdown of the Roman Empire
  sự tan vỡ của đế quốc La Mã
  (điện học) sự đánh thủng
  electric breakdown
  sự đánh thủng điện môi
  (quân sự) sự chọc thủng (trận tuyến)
  Sự phân ra, sự chia ra từng món
  (hoá học) sự phân nhỏ, sự phân tích
  Điệu múa bricđao (của người da đen)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lượng ép (khi rèn)
  sự ngừng máy
  sự phân hóa

  Xây dựng

  sự hỏng (máy)

  Điện

  sự đánh thủng, sự phóng điện xuyên (điện môi)

  Kỹ thuật chung

  phá vỡ
  sự đánh thủng điện
  breakdown of liquids
  sự đánh thủng (điện) chất lỏng
  breakdown of solids
  sự đánh thủng (điện) chất rắn
  sự hỏng
  network breakdown
  sự hỏng mạng
  sự hư hỏng
  sự lắng trong
  sự nghiền
  sự phá hủy
  sự phá vỡ
  sự phân hủy
  oil breakdown
  sự phân hủy của dầu
  sự quạt
  sự tán
  sự thông gió
  tai

  Kinh tế

  định giá từng món
  phân tích phí tổn (quảng cáo)
  sự hỏng hóc (về máy móc)
  sự phân ra từng món (chi tiêu ...)
  sự pan
  tách khoản

  Địa chất

  sự phá hủy, sự hư hỏng, sự cố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X