• /¸aut´moudid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không phải mốt, không còn mốt nữa, cổ lỗ sĩ, lỗi thời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X