• /´floutə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) công nhân làm theo mùa, công nhân thời vụ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cái phao
  giàn khoan nổi, bể chứa mái nổi

  Giải thích EN: 1. any drilling platform located offshore without a fixed base, such as a drill barge or drill ship.any drilling platform located offshore without a fixed base, such as a drill barge or drill ship.2. a floating-roof tank.a floating-roof tank.. Giải thích VN: 1. giàn khoan được đặt ngoài khơi không có điểm tựa cố định nào, ví dụ như xà lan khoan dầu, hoặc thuyền khoan dầu. 2. bể chứa mái nổi.

  phao
  floater lug
  vấu phao
  floater notcher
  lỗ phao
  floater notcher
  miệng phao
  pendulum floater
  phao lắc

  Kinh tế

  bảo hiểm bao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X