• /'streinʤə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lạ, người không quen biết
  he is no stranger to me
  tôi quen anh ta lắm
  he is a stranger to me
  tôi không quen anh ta
  the little stranger
  đứa trẻ mới đẻ
  Người xa lạ (người ở một nơi mới, nơi không quen thuộc, hay với những người anh ta không quen biết)
  to make a stranger of somebody
  đối đãi với ai như người xa lạ
  I am a stranger here
  tôi không quen biết vùng này
  he is a stranger to fear
  sợ là một điều xa lạ đối với anh ta
  Người nước ngoài
  be a/no stranger to something
  lạ/không lạ gì


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X