• /´ouvə¸kʌrənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng điện siêu tải

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dòng quá mức

  Xây dựng

  dòng siêu

  Điện

  dòng điện quá mức

  Kỹ thuật chung

  dòng điện quá tải
  quá dòng
  instantaneous overcurrent relay
  rơle quá dòng tức thời
  low frequency overcurrent protection
  bảo vệ quá dòng tần số thấp
  overcurrent (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) quá dòng
  overcurrent blocking device
  thiết bị chặn quá dòng
  overcurrent circuit breaker
  bộ ngắt mạch quá dòng điện
  overcurrent power switch
  cầu giao nguồn quá dòng
  overcurrent protection
  bảo vệ quá dòng
  overcurrent protection
  sự bảo vệ quá dòng
  overcurrent relay
  rơle quá dòng diện
  time-overcurrent relay
  rơle quá dòng thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X