• /´ouvə¸fɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ nước xoáy (do hai dòng biển gặp nhau...)
  Cống tràn, đập tràn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chỗ nước xoáy
  cửa điều tiết nước

  Xây dựng

  đập (tràn)
  nonsubmerged overfall
  đập tràn không ngập
  overfall with a large sill
  đập tràn ngưỡng rộng
  máng trào
  sự trào nước

  Kỹ thuật chung

  công trình tháo nước
  đập tràn
  nonsubmerged overfall
  đập tràn không ngập
  overfall spillway
  đập tràn bên
  overfall with a large sill
  đập tràn ngưỡng rộng
  permanent overfall dam
  đập tràn tự do
  side overfall
  đập tràn bên
  submerged overfall
  đập tràn chìm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X