• /sil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngưỡng cửa (của cửa sổ, cửa ra vào)
  a window sill
  ngưỡng cửa sổ
  a door sill
  ngưỡng cửa ra vào

  Chuyên ngành

  Ô tô

  cái ngưỡng cửa

  Xây dựng

  ngạch cửa
  đà móng
  đà móng, ngạch cửa
  ngưỡng cửa, bậu cửa

  Giải thích EN: A horizontal timber or block that serves as a foundation of a wall, house, or other structure. Giải thích VN: Một khối gỗ ngang có tác dụng như phần nền của một bức tường, nhà hoặc các cấu trúc khác.

  ngưỡng đập

  Giải thích EN: The horizontal overflow line of a measuring weir. Also, LOCK SILL. Giải thích VN: Đường chảy nằm ngang của một đập đo. Còn gọi là: LOCK SILL.

  ngưỡng đập tràn
  ngưỡng ở đáy

  Kỹ thuật chung

  bậu cửa
  dầm
  ngưỡng
  artificial sill on river bed
  ngưỡng nhân tạo ở lòng sông
  baffle sill
  ngưỡng tiêu năng
  bottom sill
  ngưỡng đáy
  clap sill
  ngưỡng máng tháo
  counter-sill
  ngưỡng tiêu năng
  door sill
  ngưỡng cửa
  ground sill
  ngưỡng đáy
  inlet sill
  ngưỡng âu trên
  intake sill
  ngưỡng lấy nước vào
  lock sill
  ngưỡng âu
  natural sill
  ngưỡng tự nhiên
  overfall with a large sill
  đập tràn ngưỡng rộng
  port sill
  ngưỡng cửa lò
  rock sill
  ngưỡng đá
  sill cell
  ngưỡng cửa
  sill plate
  tấm ngưỡng
  sill timber
  ngưỡng cửa
  stilling basin sill
  ngưỡng bể tiêu năng
  stilling basin sill
  ngưỡng tiêu năng
  stone sill of door
  ngưỡng cửa bằng đá
  stone sill of window
  ngưỡng cửa sổ bằng đá
  tail mitre sill
  ngưỡng kỳ hạ lưu
  water intake sill
  ngưỡng công trình lấy nước
  water-intake sill
  ngưỡng thu nước
  window sill
  ngưỡng cửa sổ
  ngưỡng cửa

  Giải thích EN: A horizontal member forming the bottom of a window or exterior door frame. Giải thích VN: Một bộ phận nằm ngang tạo thành phần đáy của một cửa sổ hay một khung cửa ngoài.

  port sill
  ngưỡng cửa lò
  stone sill of door
  ngưỡng cửa bằng đá
  stone sill of window
  ngưỡng cửa sổ bằng đá
  window sill
  ngưỡng cửa sổ
  ngưỡng tỳ (của cánh cửa âu tàu)
  giàn
  hệ chịu lực
  rầm ngang
  thanh ngang dưới
  tia nước
  tấm bậu cửa
  tấm lót
  vỉa
  vỉa xâm nhập
  sill floor
  mặt đáy vỉa xâm nhập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X