• /´raitʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngay thẳng, đạo đức, công bằng (người)
  the righteous and the wicked
  người thiện kẻ ác
  Chính đáng, đúng lý (hành động)
  righteous indignation
  sự phẫn nộ chính đáng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X