• /´ouvəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  (thông tục) quá, thái quá, quá mức
  overly cautious
  thận trọng quá mức


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X