• /¸ouvə´teik/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .overtook; .overtaken

  Bắt kịp, vượt
  Xảy đến bất thình lình cho (ai)

  Nội động từ

  Vượt
  never overtake on a curve
  không bao giờ được vượt ở chỗ ngoặt
  to be overtaken in drink
  say rượu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vượt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X