• /'ouvəhɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiểm tra kỹ lưỡng, sự xem xét toàn bộ
  Sự đại tu
  the engine is due for an overhaul
  máy móc buộc phải đem đi đại tu (vì hư quá nhiều)

  ngoại động từ

  Tháo ra để xem xét cho kỹ; xem xét lại toàn bộ
  Kiểm tra, đại tu (máy móc)
  have the engine of a car overhaul
  cho đại tu phần máy của xe hơi
  (hàng hải) chạy kịp, đuổi kịp, vượt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự sửa chữa, sự kiểm tra để sửa chữa (máy móc), sửa chữa lớn, đại tu (máy móc), đuổi kịp, vượt

  Cơ - Điện tử

  Sự sửa chữa lớn, đại tu, (v)đại tu, sửa chữa lớn

  Cơ khí & công trình

  sửa chữa máy

  Điện

  sự xem xét kỹ

  Kỹ thuật chung

  kiểm soát
  kiểm tra lại
  đại tu
  sự đại tu
  sự kiểm tra kỹ
  sự kiểm tra lại
  sự sửa chữa lớn
  sửa chữa lớn
  major overhaul
  sự sửa chữa lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X