• /¸aut´du:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .outdid, .outdone

  Vượt, hơn hẳn
  Làm giỏi hơn
  to outdo oneself
  vượt hơn hẳn mình trước đây; hết sức, cố gắng, nổ lực

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm hơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X