• /'pædiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đệm, sự lót, sự độn
  Vật đệm, vật lót, vật độn
  Tư liệu không cần thiết (câu, sách, bài tiểu luận...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đệm, sự lót, sự độn, vật đệm

  Cơ - Điện tử

  Sự đệm, sự lót, sự đồng chỉnh, vật đệm, vật lót

  Dệt may

  ngâm nhuộm
  sự cán nhuộm
  sự ngâm cán

  Toán & tin

  sự đệm, sự lót

  Kỹ thuật chung

  đệm
  lót đệm
  lót lèn nhồi
  sự đệm
  sự đổ đầy
  sự lèn
  sự lót
  sản phẩm đệm

  Kinh tế

  sự đệm
  sự lót
  vật đệm
  vật độn lót (bao bì)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X