• /´stʌfiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhồi
  Bông nhồi gối
  Hỗn hợp để nhồi (vào gà) trước khi nấu (như) dressing
  Chất (để) nhồi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  xếp hàng vào contenơ

  Cơ - Điện tử

  Chất đệm, sự nhồi đầy, sự épđùn, sự xảm kín

  Điện tử & viễn thông

  chất để nhồi

  Kỹ thuật chung

  chất đệm
  sự bốc xếp
  sự căn chỉnh
  sự chỉnh
  sự ép đùn
  sự nhét đầy
  sự nghiền
  sự nhồi
  sự xếp đầy (tàu)
  vật liệu bít
  vòng bít
  stuffing box
  vòng bít kín
  stuffing box cock
  van co vòng bít

  Kinh tế

  hỗn hợp các sản phẩm
  nhân bánh thịt nghiền nhỏ
  sự chất hàng vào công-ten-nơ
  sự chất hàng vào công-te-nơ
  sự nghiền
  sự nhồi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X