• /pænˈdɛmɪk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) dịch lớn; bệnh xảy ra khắp nơi

  Tính từ

  (thuộc) dịch lớn, có tính chất dịch lớn

  Y học

  dịch lớn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X