• /´kɔzmik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) vũ trụ
  cosmic rays
  tia vũ trụ
  cosmic dust
  bụi vũ trụ
  Rộng lớn, khổng lồ
  Có thứ tự, có trật tự, có tổ chức, hài hoà

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vũ (trụ hài) hòa
  vũ hòa

  Kỹ thuật chung

  vũ trụ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  bounded , limited

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X