• Kỹ thuật chung

    rađa toàn cảnh

    Giải thích EN: Nonscanning radar that transmits signals over a wide area in only one general direction. Giải thích VN: Loại rađa không quét mà truyền tín hiệu qua một vùng rộng lớn và chỉ theo một hướng nhất định.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X