• /´pærəle¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự song song; trạng thái song song
  Sự tương đương; tính tương đương
  (văn học) cách đổi, lối song song
  (ngôn ngữ học) quan hệ song song

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [sự, tính] song song
  paratactic parallelism
  sự song song paratactic


  Cơ - Điện tử

  Sự song song, tính song song

  Điện lạnh

  sự song hành

  Kỹ thuật chung

  sự song song
  paratactic parallelism
  sự song song paratactic
  paratactic parallelism
  sự song song paratactic

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X