• /¸ju:ni´fɔ:miti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất đều, tính chất giống nhau, tính chất đồng dạng, sự cùng kiểu
  Tính chất không thay đổi, tính chất không biến hoá, tính chất đều (về hình thức, tính cách..)
  the uniformity of the movement
  tính chất đều của chuyển động

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tính đồng nhất, tính đồng dạng, tính không đổi

  Cơ khí & công trình

  sự đồng đều

  Hóa học & vật liệu

  tính đơn điệu

  Toán & tin

  tính đều; tính đơn trị

  Xây dựng

  tính đều đặn

  Kinh tế

  độ đồng nhất
  sự đồng đều
  sự giống nhau
  sự nhất quán
  tính đều đều
  tính giống nhau
  tính thống nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X