• /si´mili¸tju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giống; sự tương tự
  Sự so sánh; sự ví von
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) bản sao, bản chép; vật giống, người giống

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (hình học ) phép biến đổi đồng dạng

  Kỹ thuật chung

  đồng dạng
  group of similitude
  nhóm đồng dạng
  principle of similitude
  nguyên lý đồng dạng
  ratio of similitude
  tỷ số đồng dạng
  similitude method
  phương pháp đồng dạng
  similitude relations
  hệ thức đồng dạng
  sự đồng dạng
  sự tương tự/ tương đồng

  Giải thích EN: A resemblance or similarity; specific uses include: a commercial process that has been developed from a smaller-scale laboratory process.

  Giải thích VN: Sự tương đồng, các sử dụng cụ thể bao gồm; quy trình thương mại được phát triển với quy mô nhỏ có tính thí điểm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X