• /ri´zembləns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giống nhau, sự tương tự, sự tương đồng
  to bear a resemblance to
  giống với
  a strong resemblance
  sự giống nhau nổi bật

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự giống nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X