• /´pa:k¸wei/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đại lộ (đường rộng có cây hai bên)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đường đỗ xe

  Xây dựng

  đường (trong) công viên
  đường công viên
  đường đi dạo

  Kỹ thuật chung

  đại lộ

  Giải thích EN: A highway with a median strip and/or side strips of grass, shrubs, and trees. Giải thích VN: Đường cao tốc có dải cỏ, cây bụi hoặc cây thân gỗ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X