• Thông dụng

  Danh từ

  Đường lối của một chính đảng
  Đường dây điện thoại chung số
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) party wire

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giới hạn chung

  Giải thích EN: A boundary line separating adjoining properties.

  Giải thích VN: Đường ranh giới phân cách các tài sản tiếp giáp nhau.

  Điện tử & viễn thông

  đường dây chung
  dual party line
  đường dây chung kép
  đường dây dùng chung

  Điện lạnh

  tuyến rẽ

  Kỹ thuật chung

  nhánh rẽ

  Kinh tế

  chính sách, đường lối của Đảng
  điện thoại chung đường dây
  điện thoại dùng chung đường dây
  đường dây chia
  tuyến (điện thoại) dùng chung

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X